Tato amfetaminu podobná substance způsobuje v těle stejný typ účinků jako jiné formy metamfetaminů (pervitin), tedy nechuť k jídlu, nespavost, zvýšenou srdeční frekvenci. Zneužívání této drogy ve velkých množstvích, zvláště injekčně nebo šňupáním, vytváří ještě větší tělesnou zátěž. Zatížení srdce může být nakonec osudové.

Připomeňme si případ jednoho dospívajícího – dlouhodobého uživatele Ritalinu – který jednoho dne zkolaboval během jízdy na skateboardu. Zemřel na infarkt.

Injekční aplikace Ritalinu má na tělo ještě větší, zhoubnější vliv. Zatímco je jeho hlavní chemická složka metylfenidát, zcela rozpustná ve vodě, tablety též obsahují drobné částečky nerozpustných přídavků. Když jsou injekčně vpravovány do krevního oběhu, tyto pevné částice ucpávají drobné krevní cévy a způsobují vážné poškození plic a očí.

Kromě fyzického vlivu existuje též řada těžkých emocionálních potíží, způsobených i krátkodobým užíváním této drogy. Halucinace a psychotické chování nejsou u uživatelů ničím neobvyklým.

Vědci z Texasu zjistili, že užívání Ritalinu může souviset se zvýšením rizika vzniku rakoviny. Ve své studii se zmiňují o tom, že každé dvanácté dítě, které bylo „léčeno“ metylfenidátem získalo dědičné vady spojené se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny.

Krátkodobé účinky

 • Nechuť k jídlu
 • Zvýšená srdeční frekvence, krevní tlak, tělesná teplota
 • Rozšíření zornic
 • Narušení spánkového rytmu
 • Nevolnost
 • Podivné, nevypočitatelné, někdy násilné chování
 • Halucinace, zvýšená popudlivost, podrážděnost
 • Panika a psychózy
 • Velké dávky mohou vést ke křečím, záchvatům a smrti

Dlouhodobé účinky

 • Trvalé poškození krevních cév v srdci a mozku; vysoký krevní tlak, jehož následkem může dojít k infarktu, mrtvici nebo i smrti
 • Poškození jater, ledvin a plic
 • Zničení tkání v nosní dutině, je-li droga šňupána
 • Dýchací potíže, je-li droga kouřena
 • Infekční nemoci a hnisavé záněty tkání, je-li droga aplikována injekčně
 • Podvýživa, ztráta hmotnosti
 • Dezorientace, apatie, zmatené vyčerpání
 • Silná psychická závislost
 • Psychóza
 • Deprese
 • Poškození mozku včetně mrtvice a případná epilepsie