Studie podporovaná Národním institutem proti zneužívání drog zjistila, že uživatel Ritalinu a podobných drog „vykazuje“ nejvyšší procentní podíl na zneužívání kokainu.

Vzhledem k tomu, že se tolerance (odolnost vůči droze) neustále zvyšuje, zneužívání Ritalinu může konzumenty vést k užívání silnějších drog, aby dosáhli drogového opojení stejné intenzity. Když tyto účinky začnou opadávat, dotyčná osoba může utéct k mnohem silnějším drogám, aby se zbavila nežádoucích stavů, které ji kdysi vedly k užívání drog.


PŘÍBĚH KURTA COBAINA:

Legenda rockové hudby Kurt Cobain začal s Ritalinem ve věku 7 let. Cobainova manželka, Courtney Love věří, že tato droga vedla k jeho pozdějšímu zneužívání silnějších drog. Kurt se v roce 1994 zastřelil vlastní zbraní. Samotné Courtney byl v dětství rovněž předepsán Ritalin. Ona popsala svoji zkušenost jako: „Když jako malé dítě dostáváš tuto drogu, která ti dává ten euforický pocit, co budeš užívat, až dospěješ?“

Samotný Ritalin nevede člověka k jiným drogám: lidé berou drogy, aby se zbavili nechtěných situací nebo pocitů. Po určitou dobu (když je uživatel v drogovém opojení) maskuje droga problém. Jakmile toto opojení pomine, problém, nežádoucí stav nebo situace se vrátí s větší intenzitou než předtím. Uživatel se pak může uchýlit k užívání silnějších drog, protože Ritalin již více „nefunguje“.

Studie 500 studentů provedená v průběhu 25 let zjistila, že ti, kdo užívali Ritalin a podobné typy léků, měli ve svém pozdějším životě větší pravděpodobnost užívání kokainu a dalších stimulantů.

Podle studie z roku 2005 měli dospívající, kteří zneužívali léky na předpis, dvanáctkrát větší pravděpodobnost užívání heroinu, patnáctkrát větší pravděpodobnost užívání extáze a jednadvacetkrát větší pravděpodobnost užívání kokainu než náctiletí, kteří takové drogy na recept nezneužívali.

Běžně rozšířená ospravedlnění (nespadněte do pasti):

Existuje mnoho ospravedlnění pro užívání této silné drogy. Přikládejte jim takovou pozornost, jakou si zaslouží – jsou to lži!


  • Všichni to berou.
  • Je to jen kvůli učení.
  • Pomůže ti to lépe se zkoncentrovat.
  • Můj brácha to dostává jako lék na hyperaktivitu, nemůže to být tak špatné.
  • Není to návykové.
  • Můžeš to ovládat. Nemusíš to užívat znovu, jestli nechceš.

Nedopusťte, aby vás ostatní, včetně vašich přátel, nalákali do pasti.