Zneužívání léků na předpis jako je Ritalin je na vzestupu.

„Skončil jsem na velkém množství silnějších amfetaminů, které mě velmi rychle odrovnalo a nejsem si jist, jestli bych o ně projevil zájem, kdybych nezačal užívat Ritalin.“ – Andy

V roce 2006 zneužívalo drogy na předpis včetně Ritalinu téměř 7 milionů Američanů– což je více, než kolik zneužívalo kokain, heroin, halucinogeny, extázi a těkavé látky dohromady. V roce 2000 to bylo jen 3,8 milionů – což činí 80 % nárůst během pouhých šesti let.

V roce 2007 uvedlo 3,8 % maturantů v USA, že užili Ritalin bez předpisu alespoň jednou během posledního roku.

V nárůstu zneužívání této drogy hraje důležitou roli fakt, že lékaři Ritalin a jiné stimulanty předepisují čím dál častěji.

V roce 2004 vyhledalo lékařskou pohotovost v USA 13 krát více závislých na Ritalinu než v roce 1990.

Ve Spojených státech se počet receptů na stimulanty zvýšil přímo raketově ze zhruba 5 milionů v roce 1995 na téměř 35 milionů v roce 2007.

V roce 2004 byl metylfenidát (Ritalin) spojován s odhadovanými 3601 případy, které vyžadovaly ošetření na pohotovostním oddělení. V roce 1990 to bylo jen 271 případů.

S Ritalinem je v USA od roku 1990 do roku 2000 spojováno 186 úmrtí. Riziko je největší u těch, kdo užívají velká množství drogy šňupáním.

Od roku 1995 je Ritalin na prvním místě seznamu „nejčastěji kradených léků“ Americké protidrogové agentury (DEA).