Ritalin je na ulici nazýván různými názvy včetně:Kola light Dětský kokain Dětský koks
Vitamín R R-ball Kokain chudých
Rids Lentilky Bonbónky