Zjisti pravdu o drogách!
To, co neznáš, tě může zabít!
Co se s tím dá udělat?

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Získejte fakta: O drogách se ve světě hodně mluví – na ulicích, ve školách, na internetu a v televizi. Něco z toho je pravda a něco ne.

Mnoho z toho, co jste o drogách slyšeli, pochází od těch, kteří drogy prodávají nebo sami zneužívají. Napravení drogoví dealeři se přiznali, že by řekli druhým cokoli jen, aby drogu prodali.

Nenechte se zmást. Potřebujete získat fakta, abyste se vyhnuli závislosti na drogách a pomohli svým přátelům žít život bez drog.

Dříve či později – pokud se již tak nestalo – vám nebo někomu z vašich blízkých někdo drogu nabídne. Rozhodnutí, zda ji zkusit nebo ne, by mohlo drasticky ovlivnit váš život. Každý závislý vám řekne, že nikdy neočekával, že by droga převzala kontrolu nad jeho životem, nebo že začal „jen hulit trávu“ a že to bylo „ jako jen nějak strávit čas“ se svými přáteli. Mysleli si, že to zvládnou, a když zjistili, že ne, bylo už pozdě.

Máte právo znát FAKTA o drogách – ne názory, vychvalování drog nebo taktiku někoho vystrašit.  Jak tedy rozeznáte skutečnost od výmyslů a fikce? To je důvod, proč jsme vytvořili tento web.

VIDEA


UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT !

Řekni NE drogám – řekni ANO životu je nezisková veřejně prospěšná společnost, která se od roku 2002 zabývá protidrogovou osvětou a prevencí po celé ČR.

Náš spolek se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Nikdo, zvláště mladí lidé nemají rádi, když jim někdo říká nebo přednáší o tom, co může nebo nemůže dělat. Poskytujeme tedy fakta, která umožňují náctiletým se informovaně rozhodovat, drogy nebrat a žít život bez drog.

Spolek úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která protidrogovou prevencí a vzděláváním oslovuje miliony lidí ze 180 zemí světa. Také se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

Spolek se v České republice zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).

Náš účel a aktivity:

  • poskytovat dětem a mladým dospělým fakta o drogách a tím jim umožnit učinit informované rozhodnutí ohledně dané drogy nebo drog, což vede buď k posunutí hranice začátku užívání drog, nebo k rozhodnutí s drogami vůbec nezačínat.
  • Předávat rodičům a široké veřejnosti informační materiály o zdravotních a sociálních rizicích drog.
  • poskytovat učitelům, metodikům prevence a dalším výchovným pracovníkům materiály, které mohou použít pro vlastní výuku protidrogové prevence.
  • Realizace pravidelných protidrogových informačních akcí a kampaní pro širokou veřejnost.
  • Spolek je již 20 let realizátorem největší protidrogové kampaně spojené se sportem v České republice s názvem Cyklo-běh za ČR bez drog.

Spolek získává finance fundraisingově jak od jednotlivců, tak od firem a od všech těch, kteří nejsou lhostejní k drogovému problému v naší zemi.

Spolek je nenáboženský a nepolitický a nemá žádné takové účely ani činnosti.