Vaše pomoc

Řekni NE drogám

INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ:

Velmi častou formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může sdružení plnit své poslání na území České republiky, tedy UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT. Toto spočívá především v organizaci a realizaci bezplatných protidrogových přednášek, organizaci informačních kampaní propagujících život bez drog a v šíření informačních a vzdělávacích materiálů protidrogové prevence.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet sdružení: 1050513001 / 5500 (Raiffeisenbank a.s. Czech Republic)

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru formou Darovací smlouvy, kterou sdružení bezodkladně vystaví poté, co je předmětná částka poukázána na kmenový účet a současně jakmile mu dárce o sobě poskytne základní údaje pro její vystavení.

Jak v oblasti individuálního, tak v oblasti firemního dárcovství se sdružení usilovně snaží o zajištění následujících priorit:

  • navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpory
  • zajistit maximální efektivitu přerozdělených prostředků
  • dle výše daru prodiskutovat s dárcem a vyhovět mu při přerozdělování jeho prostředků – tzv. adresné pomoci
  • poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.


K získaným prostředkům se chováme jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto nám velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s našimi stanovami a prioritami.

Podpora prodeje vašich produktů a služeb / Sociální marketing

Pomoc dobré věci je možné uskutečnit i v momentu, kdy si kupujete něco pro sebe a o přímou podporu naší organizace primárně neusilujete.

Tato forma pomoci tzv. sociálního marketingu spočívá na jednoduchém principu – samotným zakoupením vašeho určitého výrobku nebo služby, na kterých je umístěno logo nebo symbol naší neziskové organizace.

Touto spoluprací s námi, můžete zapojit vaše sociálně myslící zákazníky a obchodní partnery k pomoci na dobrou věc. Například máte limitovanou akci na určité zboží nebo službu, které se označí logem našeho sdružení s tím, že jejich zakoupením je darována určitá částka z hodnoty prodaného výrobku pro naše sdružení. Zároveň tím podpoříte prodej vašich výrobků a služeb a zvýšíte povědomí o nich.

Jedním ze způsobů, jak můžete pomoci varovat před nebezpečím zvaným drogy, je umístit odkaz na www.drogy.cz na Vaše stránky.

V případě, že tak učiníte, dejte nám prosím vědět na naši
e-mailovou adresu info@rekninedrogam.cz.

Velmi častou formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může sdružení plnit své poslání na území České republiky, tedy UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT. Toto spočívá především v organizaci a realizaci bezplatných protidrogových přednášek, organizaci informačních kampaní propagujících život bez drog a v šíření informačních a vzdělávacích materiálů protidrogové prevence.