Vaše pomoc

Řekni NE drogám

INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ:

Velmi častou formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může sdružení plnit své poslání na území České republiky, tedy UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT. Toto spočívá především v organizaci a realizaci bezplatných protidrogových přednášek, organizaci informačních kampaní propagujících život bez drog a v šíření informačních a vzdělávacích materiálů protidrogové prevence.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet sdružení: 1050513001 / 5500 (Raiffeisenbank a.s. Czech Republic)

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru formou Darovací smlouvy, kterou sdružení bezodkladně vystaví poté, co je předmětná částka poukázána na kmenový účet a současně jakmile mu dárce o sobě poskytne základní údaje pro její vystavení.

Jak v oblasti individuálního, tak v oblasti firemního dárcovství se sdružení usilovně snaží o zajištění následujících priorit:

 • navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpory
 • zajistit maximální efektivitu přerozdělených prostředků
 • dle výše daru prodiskutovat s dárcem a vyhovět mu při přerozdělování jeho prostředků – tzv. adresné
 • pomoci


poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.

K získaným prostředkům se chováme jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto nám velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s našimi stanovami a prioritami.

Podpora prodeje vašich produktů a služeb / Sociální marketing

Pomoc dobré věci je možné uskutečnit i v momentu, kdy si kupujete něco pro sebe a o přímou podporu naší organizace primárně neusilujete.

Tato forma pomoci tzv. sociálního marketingu spočívá na jednoduchém principu – samotným zakoupením vašeho určitého výrobku nebo služby, na kterých je umístěno logo nebo symbol naší neziskové organizace.

Touto spoluprací s námi, můžete zapojit vaše sociálně myslící zákazníky a obchodní partnery k pomoci na dobrou věc. Například máte limitovanou akci na určité zboží nebo službu, které se označí logem našeho sdružení s tím, že jejich zakoupením je darována určitá částka z hodnoty prodaného výrobku pro naše sdružení. Zároveň tím podpoříte prodej vašich výrobků a služeb a zvýšíte povědomí o nich.

Jedním ze způsobů, jak můžete pomoci varovat před nebezpečím zvaným drogy, je umístit grafický či textový odkaz na www.drogy.cz na svoje stránky.

V případě, že tak učiníte, dejte nám prosím vědět na naši
e-mailovou adresu info@rekninedrogam.cz.
Pro vložení banneru 170x220px zkopírujte prosím tento kód do vaší stránky:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" 
 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="170" height="220" 
 align="middle"> <param name="movie" value="http://www.drogy.cz/bannery/170x220.swf" /> <param name="quality" 
 value="high" /> <embed src="http://www.drogy.cz/bannery/170x220.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="170" height="220" align="middle" 
 allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /> </object>Pro vložení banneru 225x170px zkopírujte prosím tento kód do vaší stránky:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" 
 width="225" height="170" align="middle"> <param name="movie" value="http://www.drogy.cz/bannery/225x170.swf" /> <param name="quality" 
 value="high" /> <embed src="http://www.drogy.cz/bannery/225x170.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="225" height="170" align="middle" 
 allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />Pro vložení banneru 468×60 zkopírujte prosím tento kód do vaší stránky:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" 
 width="468" height="60" align="middle"> <param name="movie" value="http://www.drogy.cz/bannery/468x60.swf" /> <param name="quality" 
 value="high" /> <embed src="http://www.drogy.cz/bannery/468x60.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="468" height="60" align="middle" 
 allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />