O nás

Řekni NE drogám

UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT !

Spolek ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993. Náš spolek se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Spolek úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

Spolek se v České republice zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).

Projektová videa

Pro další projektová videa klikněte sem

Informační kampaň PRAVDA O DROGÁCH

pravda o drogách

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě. A v jeho zrodu stáli členové Scientologické církve. Projekt se stal rychle žádaným a za tu dobu se rozšířil po celém světě, a dnes působí zhruba ve 40 zemích formou neziskových organizací a veřejně prospěšných společností, ve kterých jsou zapojeni místní scientologové, lidé z veřejného života, sportovci, umělci, lidé různých vyznání a další spolupracující organizace.

Pro více informací klikněte zde

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.
Prvního pluku 347/12a, Karlín, 
186 00 Praha 8

Tel.: 222 362 264

WWW.REKNINEDROGAM.CZ
WWW.DROGY.CZ