Otázky & Odpovědi

Řekni NE drogám

Co konkrétně dělá váš spolek?

Odpověď: Náš účel a aktivity:

•poskytuje dětem a mladým dospělým fakta o drogách a tím jim umožňuje učinit informované rozhodnutí ohledně dané drogy nebo drog, což vede buď k posunutí hranice začátku užívání drog, nebo k rozhodnutí s drogami vůbec nezačínat.

•předává rodičům a široké veřejnosti informační materiály o zdravotních a sociálních rizicích drog, aby mohli snáze o drogách mluvit a pomáhat svým dětem a blízkým.

•poskytuje učitelům, metodikům prevence a dalším výchovným pracovníkům materiály, které mohou použít pro vlastní výuku protidrogové prevence.

•realizuje pravidelné protidrogové informační akce a kampaně pro širokou veřejnost.

•Spolek je již 20 let realizátorem největší pravidelné protidrogové kampaně v České republice s názvem Cyklo-běh za ČR bez drog.

Jaké jsou vaše cíle a proč to děláte?

Odpověď: Myslíme si, že všechny děti by měly mít právo na dobrý život bez drog. Dnes vidíme, že společnost a společenská kultura jsou stále pod větším vlivem drog, ve kterých se drogy také otevřeně propagují a kde různé skupiny prodávají drogy a verbují mladé lidi, aby je prodávali a začali s drogami. Naším cílem je poskytovat preventivní informace o drogách a motivovat a inspirovat mladé lidi, aby si zvolili život bez drog, aby mohli dosáhnout svých cílů.

Kdo jste?

Odpověď: Jsme různorodá skupina všech věkových kategorií, která na tom pracuje, a všichni jsme viděli, jak je důležité, aby informace o drogách dostávalo více dětí, mladých lidí a dospělých. Několik našich spolupracovníků má za sebou minulou drogovou zkušenost nebo závislost, jiní měli příbuzné nebo přátele, kteří byli závislí, spolupracujeme také s odborníky na oblast drogové prevence.

Proč je vaše tak důležitá pomoc v rámci drogové prevence a osvěty někdy dehonestována a kdo jsou lidé za tím?

Odpověď: je to často vytvořeno záměrně určitými lidmi, kteří drogy skrytě nebo otevřeně schvalují, propagují nebo je sami zneužívají či prodávají. To je pak následně v některých případech rozšiřováno nevědomky lidmi, kteří si pravdivost takových informací ani neověří, a ti spíše hloupí či povrchní lidé takovou informaci vezmou „za svou a pošlou dál“.

Je vaše organizace náboženská nebo politická?

Odpověď: Spolek je nenáboženský a nepolitický a nemá žádné takové účely ani činnosti. Naše spolupracovníky a dobrovolníky kvůli jejich vírám či politickému přesvědčení nehodnotíme, ani je nelustrujeme. Jsme skutečné občanské hnutí, které je složeno z lidí různých věkových skupin, vyznání či občanských profesí.

Pojí nás základní účel – poskytnout mládeži a dospělým faktické informace o drogách, aby se mohli informovaně rozhodovat a žít bez drog.

Jak je vaše organizace podporována, financována?

Odpověď: jsme dobrovolnická organizace, která je podporována fundraisingově jak od jednotlivců, tak od firem a od všech těch, kteří nejsou lhostejní k drogovému problému v naší zemi.

Proč byste měli být podporováni?

Odpověď: Díky vaší podpoře přímo umožníte mnoha tisícům dětí a mladým dospělým po celé České republice, aby se mohli informovaně rozhodnout drogy nebrat. A to na základě osobního porozumění, co drogy jsou a co způsobují. Máme za sebou konkrétní výsledky a dlouhou dobu 22 let naší pravidelné činnosti ve 150 městech Čech a Moravy. Našimi přednáškami Pravda o drogách prošly desítky tisíc dětí a studentů na základních a středních školách. V rámci protidrogové osvěty byly do rukou široké veřejnosti distribuovány stovky tisíc informačních materiálů a publikací o rizicích drog. A to je záruka, že vaše podpora je přímo přínosná.

Máte více otázek?

Vždy nám můžete poslat dotaz na adresu: info@rekninedrogam.cz