Spolupráce

Řekni NE drogám

SPOLUPRÁCE A DOBROVOLNICTVÍ

Hledáme dobrovolníky pro realizaci informačních protidrogových kampaní, PROMO akcí propagujících život bez drog (letní hudební festivaly, zábavné akce pro děti a rodiče atd.)


Zde nás můžete kontaktovat

* jsou označeny povinné údaje.

.


INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ:

CHCI PODPOŘIT A PŘISPĚT ZA ŽIVOT BEZ DROG!

PLATBOU NA ÚČET

1050513001 / 5500

Paypal

Velmi častou formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může sdružení plnit své poslání na území České republiky, tedy UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT. Toto spočívá především v organizaci a realizaci bezplatných protidrogových přednášek, organizaci informačních kampaní propagujících život bez drog a v šíření informačních a vzdělávacích materiálů protidrogové prevence.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet sdružení: 1050513001 / 5500 (Raiffeisenbank a.s. Czech Republic)

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru formou Darovací smlouvy, kterou sdružení bezodkladně vystaví poté, co je předmětná částka poukázána na kmenový účet a současně jakmile mu dárce o sobě poskytne základní údaje pro její vystavení.

Jak v oblasti individuálního, tak v oblasti firemního dárcovství se sdružení usilovně snaží o zajištění následujících priorit:

  • navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpory
  • zajistit maximální efektivitu přerozdělených prostředků
  • dle výše daru prodiskutovat s dárcem a vyhovět mu při přerozdělování jeho prostředků – tzv. adresné pomoci
  • poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.

K získaným prostředkům se chováme jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto nám velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s našimi stanovami a prioritami.


Podpora prodeje vašich produktů a služeb / Sociální marketing

Pomoc dobré věci je možné uskutečnit i v momentu, kdy si kupujete něco pro sebe a o přímou podporu naší organizace primárně neusilujete.

Tato forma pomoci tzv. sociálního marketingu spočívá na jednoduchém principu – samotným zakoupením vašeho určitého výrobku nebo služby, na kterých je umístěno logo nebo symbol naší neziskové organizace.

Touto spoluprací s námi, můžete zapojit vaše sociálně myslící zákazníky a obchodní partnery k pomoci na dobrou věc. Například máte limitovanou akci na určité zboží nebo službu, které se označí logem našeho sdružení s tím, že jejich zakoupením je darována určitá částka z hodnoty prodaného výrobku pro naše sdružení. Zároveň tím podpoříte prodej vašich výrobků a služeb a zvýšíte povědomí o nich.

Jedním ze způsobů, jak můžete pomoci varovat před nebezpečím zvaným drogy, je umístit grafický či textový odkaz na www.drogy.cz na svoje stránky.

V případě, že tak učiníte, dejte nám prosím vědět na naši
e-mailovou adresu info@rekninedrogam.cz.