Pro školy

Řekni NE drogám

UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ NEBRAT DROGY!

Náš spolek se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Spolek úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

Spolek se v České republice zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).

Naším cílem je:

  • poskytovat učitelům, metodikům prevence a dalších výchovným pracovníkům materiály, které mohou použít pro vlastní výuku protidrogové prevence.
  • poskytovat dětem a mladým dospělým fakta o drogách a tím jim umožnit učinit informované rozhodnutí ohledně dané drogy nebo drog, což vede buď k posunutí hranice začátku užívání drog nebo k rozhodnutí s drogami vůbec nezačínat nebo k vysazení již užívaných drog. Jak efektivně toho sdružení dosahuje, si můžete přečíst v sekci Příběhy a zkušenosti.

Spolek v rámci vlastní činnosti organizuje a realizuje každoroční akci s názvem Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Cykloběh (protidrogová kampaň spojená se sportem) se koná vždy v červnu a má upozornit na problematiku zneužívání drog a úlohu protidrogové prevence a symbolicky končí před Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodování s nimi, který se slaví 26. června.

Edice brožur Pravda o drogách

Náš spolek se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Jedná se o edici 13 vzdělávacích brožur o nejvíce zneužívaných drogách (z roku 2009). Miliony jich již byly distribuovány v 80 zemích a ve 22 jazycích. Podávají jasná fakta a čísla o rizicích a nebezpečí, které nejběžněji užívané drogy představují. Brožury se nesnaží čtenáře vystrašit, ale naopak rozptýlit pověry podáním pravdy o krátkodobých i dlouhodobých účincích drog.

Informace v brožurách jsou založené na oficiálních studiích a statistikách (například ESPAD, EMCDDA a dalších, které jsou uvedeny vždy na konci brožurky). Údaje jsou také průběžně aktualizovány.

Základní brožura s názvem Pravda o drogách je všeobecná brožura, kde se dozvíte, proč lidé berou drogy, jak drogy fungují a jak působí na člověka. Tento materiál se zaměřuje na nejčastěji zneužívané drogy, obsahuje seznam jejich slangových názvů a krátkodobých i dlouhodobých účinků a skutečné příběhy uživatelů. Jedná se o široký a detailní přehled dnešní problematiky zneužívání drog.

A dále je zde zbývajících 12 brožur z naší edice. Každá se věnuje jednotlivé droze jako je alkohol, marihuana, LSD, extáze atd. Jednotlivé brožury informují čtenáře o tom, z čeho se droga vyrábí, odkud pochází a jaká je její stručná historie. Součástí brožur jsou rovněž příběhy bývalých uživatelů, statistiky, seznamy krátkodobých i dlouhodobých účinků, slangové názvy. Je zde vysvětlení, proč je droga návyková a jak může její užívání ovlivnit lidský život.

Všechny brožury si můžete prohlédnout, přečíst a sami posoudit i na dalších stránkách našeho sdružení www.drogy.cz.

Také nabízíme za poplatek standardní výtisky brožur k Vašemu pohodlnějšímu studiu či k následné distribuci.

Hodnověrnost a kvalita materiálů:

Náš spolek si nechal vypracovat posudek na první ze svých publikací (2002) s názvem Fakta o jointu (pozn.: nyní s názvem Pravda o marihuaně). V tomto posudku, který zpracoval PhDr. Jiří Němec, protidrogový odborník ze společnosti Eteria, který spolupracuje s MŠMT, říká:

„Informační materiál zpracovaný pod názvem „Fakta o jointu!“ podává základní informace o droze zvané Cannabis….

Obsah prezentovaných informací, vzhledem k uvedenému cíli materiálu, je nejen na vysoké profesionální úrovni, ale především vzbuzuje pozornost svou faktickou objektivitou.

Vzhledem k tomu, že uvedený informační materiál je na vysoké odborné úrovni, svou formou oslovuje širokou veřejnost a ze společenského hlediska je velmi aktuální, jeho využití při působení na mladou generaci v oblasti protidrogové prevence nemá výraznější omezení.“