PRAVDA O DROGÁCH

Řekni NE drogám

INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRAVDA O DROGÁCH

Naším cílem je:

  • poskytovat učitelům, metodikům prevence a dalších výchovným pracovníkům materiály, které mohou použít pro vlastní výuku protidrogové prevence.
  • poskytovat dětem a mladým dospělým fakta o drogách a tím jim umožnit učinit informované rozhodnutí ohledně dané drogy nebo drog, což vede buď k posunutí hranice začátku užívání drog nebo k rozhodnutí s drogami vůbec nezačínat nebo k vysazení již užívaných drog. Jak efektivně toho sdružení dosahuje, si můžete přečíst v sekci Příběhy a zkušenosti.

Sdružení v rámci vlastní činnosti organizuje a realizuje každoroční akci s názvem Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Cykloběh (protidrogová kampaň spojená se sportem) se koná vždy v červnu a má upozornit na problematiku zneužívání drog a úlohu protidrogové prevence a symbolicky končí před Mezinárodním dnem boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodování s nimi, který se slaví 26. června.

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě. A v jeho zrodu stáli členové Scientologické církve. Projekt se stal rychle žádaným a za tu dobu se rozšířil po celém světě, a dnes působí zhruba ve 40 zemích formou neziskových organizací a veřejně prospěšných společností, ve kterých jsou zapojeni místní scientologové, lidé z veřejného života, sportovci, umělci, lidé různých vyznání a další spolupracující organizace.

Sdružení získává finance jak od jednotlivců, tak od firem a od všech těch, kteří nejsou lhostejní k drogovému problému v naší zemi.

Problematika marihuany

Naše sdružení se cíleně již od svého vzniku v ČR věnuje prevenci zneužívání marihuany. Bohužel na tomto poli narážíme na neustálé zlehčování této problematiky ze strany státu i pověřených pracovníků. Neříkáme, že marihuana je ta nejhorší droga. Ale ta nejzrádnější, velmi často vstupní, vedoucí k dalším drogovým závislostem. Je nevyzpytatelná a tělesné a psychické reakce na ni jsou velmi individuální.

Vzhledem k neustálému přešlechťování této drogy se obsah THC (jed způsobující drogové opojení) dramaticky zvýšil a u některých typů marihuany až na 25% ! Naším minimálním cílem je posunout její užívání věkově co nejdále.

Web Marihuana.cz

Z důvodu včasné osvěty provozujeme již od roku 2003 web www.marihuana.cz (pozn.: na tomto webu se v současné době nachází stejná verze brožury, která je i na www.drogy.cz/marihuana).

Sborník z mezinárodního sympozia o cannabisu

Naše sdružení přeložilo a vytisklo na vlastní náklady Sborník příspěvků z Mezinárodního sympozia o cannabisu z roku 2003, které uspořádal švédský koordinátor protidrogové politiky.

Český překlad ve formě pdf ke stažení zde.

Anglickou verzi naleznete na stránkách Kanceláře OSN pro drogy a kriminalitu zde.