Projektová videa Pravda o drogách

Řekni NE drogám

Jsou drogy našimi přáteli?

Drogy: oni řekli oni lhali

Extáze

Těkavé látky (inhalanty)

Marihuana

Alkohol

Pervitin

Kokain

Léky proti bolesti

Crack

Ritalin

LSD

Heroin

Drogy jedna dávka

Drogy jen jednou